Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޣައްޒާ

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ހަވަނަ ފަހަރަށް ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވަނަ ފަހަރަށް ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.
މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޣައްޒާއިން 16 މީހަކު ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ. ގަތަރުން ބުނީ ދޫކޮށްލި މީހުންގެ ތެރެއިން 10 މީހުންނަކީ މިހާރު އޮތް ހަނގުރާމައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މީހުން ކަމަށާއި ތައިލެންޑުގެ ހަތަރު ރައްޔިތަކާއި ރަޝިއާ-އިސްރާއީލުގެ ދެ މީހަކު އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބޭރުން މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
އިސްރާއީލާއި ހަމާސް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ މުއްދަތު ޣައްޒާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 7:00 އަށް ހަމަވާއިރު، އަދިވެސް އެއްބަސްވުމެއް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.
ގައީދީން މިނިވަންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ 30 މީހުން މިނިވަންކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އެ ސަރަހައްދަށް ކުރައްވާ ތިން ވަނަ ދަތުރުފުޅުގައި ތެލްއަވީވްއަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް ވެސް ބްލިންކެން ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.
މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އިސްރާއީލުން މަރުވި މީހުންގެ ރަސްމީ އަދަދަކީ 1،200 އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ