Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސްޓެލްކޯ

މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ ހުންނަ ޓްރާންސްފޯމަރު ނަގަން ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރު އެ ސަރަހައްދުން ނަގަން އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ އެގޮތަށް ނިންމީ އެ ޓްރާންސްފޯމަރަކީ އާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ހުރި އެއްޗެއްކަމުން، އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަކުލީފުތަކަށް ހައްލު ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވެ، ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ މިއަދު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުސައިން ފަހުމީ ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ޓްރާންސްފޯމަރު ހުންނަ ތަން ބައްލަވާލައްވައިފަ އެވެ.

ޓްރާންސްފޯމަރާ ހެދި ވަމުންދާ އުނދަގޫތަކަށްޓަކައި އާއްމުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަގުމަތިން އެ ޓްރާންސްފޯމަރު ނަގާނެ ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި އެ ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓާފައި ހުންނަތާ ހަ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ