Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ތަޢުލީމީ ވުޒާރާ

ގުރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އިމްތިހާނު ރޯދައިގެ ކުރިން ބާއްވަނީ

ގުރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އިމްތިހާނު ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ބާއްވަން ތައުލީމީ ވުޒާރާއިން އިއްޔެ މަދަރުސާތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެ ވުޒާރާގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް އާސިފް ރަޝީދު ސޮއިކުރައްވައި މަދަރުސާތަކަށް ފޮނުއްވި ސާކިއުލާރއެއްގައި ވަނީ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އިމްތިހާނު އަންނަ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ބާއްވަން މަދަރުސާާތަކުން އެ ވުޒާރާގައި އެދެމުން އަންނަ ކަމުގައެވެ.

އެގޮތުން ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އިމްތިހާނު އަންނަ ފެބްރުވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހާއި މާރިޗު 14 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު އިމްތިހާނު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިިވާ ކަމަށް ސާކިއުލާރގައި ވެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާރިޗު 10 އެކެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ