Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިސްލާމީ މަރުކަޒު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝެއިހް ލަތީފް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝެއިހް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝެއިހް ލަތީފް މި މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިރޭ ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަދި ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޝެއިހް ލަތީފާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޤާމަށް ޝެއިހް ލަތީފް އައްޔަން ކުރެވުނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ޝެއިހް ލަތީފް ހުންނެވީ އެ މަޤާމުގައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ