Thursday 18th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޫސުން

ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ ހުދު ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ތ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުއައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ހަމަޔަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއި އެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާ ކުރާ ކަމަށެވެ. ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ފެށިގެން ގޮސް މެންދުރު ފަހު 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ ސަމާލު

ރާއްޖެ އަށް މި ދުވަސްވަރު ކުރަމުންދަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައެވެ. ކޮޅިގަނޑުގައި ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވެދާނެތީ، ކަނޑުދަރުތު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ