Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މީޑިއާނެޓް

މީޑިޔާނެޓްގެ ވީޑިޔޯކްލަބް ނަންގަވައިގެން ބާލީ ދަތުރެއް

މީޑީޔާނެޓްގެ ވީޑީޔޯކްލަބަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްގެން ބާލީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މީޑީޔާނެޓުން ފަށައިފިއެވެ.

މީޑީޔާނެޓުން މައުލޫމާތްދިން ގޮތުގައި "ސްކްރީން ޓައިމް ޓު ޑްރީމް ޓައިމް" ނުވަތަ ޓީވީ ސްކްރީންތަކުން ހިޔާލީ ދުނިޔެއަކަށް، މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 16 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން 26 ޑިސެމްބަރާއި ހަމައަށެވެ.

މީޑިއާނެޓުގެ އެމްއެސް ވީޑިއޯ ކްލަބްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ފެށި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ވީޑީޔޯކްލަބަށް ސަބްސްކްރައިބްކޮށްގެން ބާލީ ދަތުރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ވީޑިއޯކްލަބަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބާލީއަށް ދަތުރެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ހަ ދުވަހުގެ މި ދަތުރުގައި ދެ މީހަކަށް ފްލައިޓް ޓިކެޓާއި ހުރުމާއި ކެއުން އަދި ބާލީ ޓުއާއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަށް ޝަރުތު ހަމަވާނީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ވީޑިއޯ ކްލަބް ޓީވީގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ވީޑިއޯ ކްލަބް ހިދުމަތް ޓީވީގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް މީޑީޔާނެޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ތިރީގައި މިވާ ޕެކޭޖުތަކުން ކޮންމެ ޕެކޭޖެއް ގަނެގެން ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.
  • • ބިގް ސްކްރީން ވީޑިއޯ ކްލަބް: ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކްލަބް ލިބޭ ޕެކޭޖް
  • • ވީޑިއޯ ކްލަބް ޓީވީ + އެޑް އޮން: މީޑިއާނެޓު ކަސްޓަމަރުން ވީޑިއޯކްލަބް ޓީވީއިން ބެލޭ ޕެކޭޖް
  • • ވީޑިއޯ ކްލަބް ވޯންޓްއިޓްއޯލް: މީޑިއާނެޓުގެ ވޯންޓްއިޓް އޯލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީޑިއޯކްލަބް ހިދުމަތް ޓީވީ އަދި ފޯނުން ލިބޭ ޕެކޭޖް
  • • އެމް އެސް ލައިޓް ގްލޯބަލް: ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓީވީއިން ވީޑިއޯކްލަބް ބެލޭ ހިދުމަތް.

ވީޑިއޯކްލަބް ޕެކޭޖަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް މީޑިއާނެޓުގެ އޮންލައިން ކުއިކްޕޭ ޕޯޓަލް: https://my.medianet.mv/ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.

ވީޑިއޯކްލަބް އިން އަންނަނީ "މީޑިއާނެޓް އޮރިޖިނަލްސް" ބެނާގެ ދަށުން ގިނަ އަދި އާ ދިވެހި ފިލްމާއި ސީރީޒް ދިވެހިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ދިވެހި ސީރީޒް "ގަރީނާ"، ދިވެހި ފިލްމު "ބީވީމާ" އަދި ދިވެހި ފިލްމު "ހިނދުކޮޅެއް" ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. "ގަރީނާ" އަދި "ގާލްފްރެންޑް" ސީރީޒްގެ މުޅިން އާ ސީޒަންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ރިލީޒްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުރީގެ ދިވެހި ފިލްމާއި ސީރީޒް، ހިންދީ، އިނގިރޭސި އަދި ޓާކިޝް ފިލްމާއި ސީރީޒް ވެސް ވީޑިއޯ ކްލަބް ލައިބްރަރީގައި ހިމެނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ