Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޣައްޒާ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ތޫބާސްގައި އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށްލި

ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ތޫބާސްގައި އިސްރާއީލު ހަނގުރާމަވެރިން ރޭ ދަންވަރު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އުމަރު އަލް ޝަހްރޫރީ މަރުވީ އިސްރާއީލު ސިފައިންނާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުގައި އަލް ޝަހުރޫރީ ޝަހީދުވެފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު 3:00 އެހާކަންހާއިރު ތޫބާސް އަށް އަރައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުންނެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ވަފާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގައި ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ހަތިޔާރު އެޅި ފަލަސްތީނު މީހުން ތިބި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ ގެއެއް ސިފައިން ވަށާލުމުން ކަމަށެވެ.
އިސްރާއީލުގައި ހަމަލާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ރެއިޑްތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ނުރައްކާތެރި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ގިނަ ފަހަރަށް ހިނގަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގާފައި މިވަނީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އަލް ޝަހްރޫރީ ޝަހީދުކޮށްލުން ކުށްވެރިކޮށް ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ އަސްކަރީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް ގޮވާލާފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 150 މީހުން މިއަހަރު ވަނީ ޝަހީދުވެފަ އެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މަގުސަދަކީ ހަނގުރާމަވެރި ނެޓްވޯކްތައް ނައްތާލައި ހަމަލާތައް ނާކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުން ތުހުމަތު ކުރަނީ އިސްރާއީލުގެ ޢަމަލުތަކަކީ ނަސްލު ނައްތާލުން ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ