Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ

ނަތަންޔާހޫ މެކްރޮންއަށް: ތިޔަ ހެއްދެވީ މާނަފުން، ބޮޑު ގޯހެއް

މެކްރޮން ހެއްދެވީ މާނަފުން، ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ، ފަރަންސޭސި ރައީސް އިމަނުއެލް މެކްރޮންއަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ ރައްދު މެކްރޮންނަށް މި އަމާޒުވީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ގިނަޢަދަދަކަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މަރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔައި ދާދިފަހުން މެކްރޮން ދެއްކެވި ވާހަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ހަމާސްގެ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާދޭއިރު، އެ ހަމަލާތަކުން އާންމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މެކްރޮން ގޮވާލެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފަ އެވެ.

"މާނަ ފުން ގޯހެއް ހެދި ކަމަށް އޭނާ ގާތު ބުނިން، އިޒްރޭލުގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ޣައްޒާގައި އައިޑީއެފްގެ އަމަލުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން." ނަތަންޔާހޫ

މެކްރޮން ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އާންމުން މަރުވާ ގޮތަށް ހަމަލާތައް ދީގެން އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން ތައް އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. ދާދި ފަހުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއެކު ފަލަސްތީނުގެ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްދުވަހާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ނަތަންޔާހޫ ބުނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނުގެ މަގުސަދަކީ އާއްމުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން މަދުކުރުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން އެމްބެޑް ކުރުމުގެ ހަމައެކަނި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އާންމުން މަރުވުން ކަމަށެވެ.

މެކްރޮންނާއި، ނަތަންޔާހޫ އާއި ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އުފެދިފައި މިވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް، އާދީއްތަ ދުވަހު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ވަރުގަދަ ބާރަކުން ހަމަލާދެމުން ގެންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލަށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވެމުންދާއިރު، ހަނގުރާމަވެރި ސްޓޭންޑާއި ނަތަންޔާހޫ މެކްރޮންއަށް ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލުގެ މުހިންމު ބައިވެރިންނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި އިސްރާއީލު އިތުރަށް އެކަހެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ