Monday 26th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސްރީލަންކާ

ފިސްތޯލައެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން މާލެ އަންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާގެ ބަންޑަރަނައިކް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފިސްތޯލައެއް އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ހައްޔަރު ކުރި މީހަކީ އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ދިވެއްސެކެވެ. ބީ.އައި.އޭ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

58 އަހަރުގެ ދިވެހި މީހާ ހައްޔަރުކުރީ މާލެ އައުމަށް ބީ.އައި.އޭ ގެ ޑިޕާޗާ ލޯންޖުގައި ހުއްޓައެވެ. އެ މީހާގެ ދަބަސް ސްކޭން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ރިވޯލްވަރެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ބީ.އައި.އޭ އިން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އަދި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް ކަޓުނަޔަކް އެއާޕޯޓު ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ބައެއް ނޫސްތަކުން މި މައްސަލާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާގެ އަތުން ފެނުނީ ރިވޯލްވާއެއްގެ ގޮތަށް އޮތް ލައިޓަރެެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ