Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އޫރިދޫ

ޕީއެސްޖީގެ މެޗެއް ބަލައިލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފި

ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުލަބު ޕީއެސްޖީގެ މެޗެއް ބަލައިލަން ޕެރިސް ދަތުރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ އުރީދޫގެ މޮބައިލް ނުވަތަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންއެއް އެކްޓިވޭޓު ނުވަތަ އަޕްގްރޭޑު ކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް މިއަދު ތައާރަފްކުރި ޕެރިސް ދަތުރު ލިބޭ އޮފާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އޮފާގެ މުއްދަތަކީ 31 ޑިސެމްބަރެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް އުރީދޫއިން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ:

  • - ޕެރިސް ދެ ކޮޅު ޓިކެޓު
  • - ފުލް ބޯޑް އެކޮމޮޑޭޝަން (ދެ ރެއާއި ތިން ދުވަހަށް)
  • - ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑު، ޕާކް ޑެ ޕާސްގައި ހުންނަ އުރީދޫގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން ޕީއެސްޖީ އާއި ލިޔޯން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ވަގުތުން ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތެވެ.

ފްރެންޗު ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅޭ ޕީއެސްޖީ އާއި ލިޔޯން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކުރި މެޗު 4-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕީއެސްޖީ އެވެ. އެ ދެ ޓީމު ދެން ބައްދަލުކުރާ ލީގު މެޗު ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ 21 އޭޕްރީލް 2024 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ