Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެންޓިކެމްޕެއިން ކުރާތީ އުޝާމްގެ ފާޑުވިދާޅުވުން!

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް އެންޓި ކެމްޕެއިންކުރާކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ނައިބުރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

އުޝާމް މިފަދައިން ތުހުމަތު ކުރެއްވީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ދޮންމަންމާފުޅަށް ރާއްޖެއަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ބްލެކް ލިސްޓުކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަން އުޝާމް ސިފަކުރެއްވީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ދެކޭނަމަ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އެ މައްސަލަ އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަނޭޅީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިފަދައިން އެންޓިކެމްޕެއިން ކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ