Saturday 9th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިފާޢީ ވުޒާރާ

އުތުރުތިލަފަޅުން ގޯތި ދޭތޯ ބަލަން ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

އުތުރުތިލަފަޅުން ގޯތި ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވުމުން އެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭތޯ ބަލަން "ދިޔަރެސް" ގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ޑިފެންސް މިނިިސްޓްރީން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ދާދި ދެންމެ އަކު ވަނީ އުތުރުތިލަފަޅުގައި އޮންނަ ސިފަވަރު ބަނދަރަށް ހުއްދަނެތި ވަދެ ވީޑިއޯކޮށް ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައިވާތީއާއި, އެރަށުގައި ހުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސާޖަންޓް ފަސްޓްކްލާސްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އެރަށަށް އަރަން އުޅުނު މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅުން ގޯތި ދޭނެ ކަމަަށް ރައީސް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވުމުން "ދިޔަރެސް" ގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ އިއްޔެ އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސްފައެވެ. ދިޔައިރު އެރަށުގައި މުޅިން ތިބީ އިންޑިޔާ މީހުންނެވެ. އެއީ އުތުރުތިލަފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ އަސްކަރީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު އެތަނަށް ދިޔަ "ދިޔަރެސް" ގެ ނޫސްވެރިން އެރަށަށް އެރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އެރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް ވަނުންމަނާ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ޖަހާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރެއިލް ވިކާސް ނިގާމް ނަމަކަށް ކިޔާ އިންޑިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. "ދިޔަރެސް" ގެ ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔުމުން ޖެޓީ ކައިރިއަށް ދުވެފައި ނިކުތީ އެމްއެންޑީއެފް މީހެކެވެ. އޭނަ ވަނީ އެތަނަށް ނޭރޭނެ ކަމަށްބުނެފައެވެ. އަދި ރޯހިތު ކިޔާ މީހަކަށް ގުޅަން ކައިރީގައި ތިބި އިންޑިޔާ މީހުންނަށް އެންގިއެވެ.

އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް ނިންމަވާފައިވޭ ނޫންތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެމީހާ ވަނީ އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނެތް ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އެއީ އެމްއެންޑީއެފް މީހެކެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުންވެސް އޭނާ ވަނީ އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅު މަޝްރޫއަކީ ޖުމްލަ 186 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނަމަ 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރެއިން 50 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
އުތުރުތިލަފަޅު މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދާއިރު ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އެތަނުގައި ޤާއިމުވެ ތިބެވޭ ގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެކި ނަންނަމުގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރުގެ އިމްތިޔާޒުތައް އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާ ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނޯވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ