Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެޑްވަޓޯރިއަލް

ލިންކްސާވުން އޮންލައިންކޮށް ގަންނަ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް 10 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެލެކޮމް، ނެޓްވޯކިން، ސެކިއުރިޓީ އަދި އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލިންކްސާވުން ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް 10 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ލިންކް ސާވުން ބުނިގޮތުގައި އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭއެވެ.

އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ގަންނަ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް 10 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ލިންކްސާވުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ