Friday 1st Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑރ.މުއިއްޒު

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ސިރާޖު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސިރާޖު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައެވެ.

ސިރާޖުގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ މުޢިއްޒާއި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ އާ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ސިރާޖުގެ އިތުރުން ކުޅުދުށްފުށީގެ 25 ޒުވާނަކު ރޭ ވަނީ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިފައެވެ.

ސިރާޖަކީ މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ސިރާޖު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު ދާދިފަހުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ވެސް ވަނީ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. ޝިޔާމަކީ ވެސް ކުރިން އެމްޑީޕީގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ