Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ސޯލިހް

އިންޑިއާއިން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޭން އެއްބަސްވުމާއި އެކު ރައީސް އިބްރާހީމްގެ ވައުދު ފުންޏެއް!

ރައީސް އިބްރާހީމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް, އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޭން އެއްބަސްވުމާއި އެކު ރައީސް އިބްރާހީމް މިރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވައުދުތައް ރައްޔިތުންނަށް ވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު މޫނު މަހާވަރު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަފީރު ވަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ. އެކަން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮންޑުވިއްކައިގެންނެވެ.

އިންޑިއާއިން މި ޔަގީންކަން ދިނުމާއި އެކު މިރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހީމްވަނީ ގިނަގުނަ ވައުދުތަކެއްވެފައެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންކަން:

  • - 65 އަހަރުވުމުން ލިބޭ އިނާޔަތް 5000 އިން 7000 އަށް ބޮޑުކުރުން
  • - އެސްޑީއެފްސީން ކޮވިޑު ތެރޭގައި ދިން ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް އެއްކޮށް ކަނޑާލައި ކުރިން އިންޓަރެސްޓު ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުން
  • - އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7000 ރުފިޔާ ދިނުން
  • - ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭނުންކުރިޔަސް ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަށް ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން

މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ މީގެކުރިން ރައީސް އިބްރާހީމް ވެފައިވާ ވައުދުތަކެއް ނޫނެވެ. މިތަނުން ބައެއްކަންކަން މިހާރު ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އެއީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ރައީސް އިބްރާހީމަށް ލިބުނު ލަދުވެތި ނަތީޖާއާއި އެކު އެމަނިކުފާނު ދަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ