Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕީޕީއެމް

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްމާއީލް އަލީވެސް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްމާއީލް އަލީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޭނާ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ އެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ލ. ގަމު މުކުރިމަގުގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގެތެރެއިންނެވެ.

އިސްމާއީލް އަލީ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑަިއގެންފައިވާއިރު އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވައިގެން ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އޭނާގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރޭ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި އެކި ޕާޓީތަކުގައި ކުރިން ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް ފެނުނު ޒުވާނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ