Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕީޕީއެމް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިއްޖެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޑރ.މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އަލަށް ޕާޓިއާ ގުޅުނު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ޑރ.މުއިއްޒަަށް އަރުވާފައެވެ.

މިރޭ އަލަށް އިދިކޮޅާ ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުތަކާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެކިއެކި ޒުވާނުންން ހިމެނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަަންނަނީ އިދިކޮޅާ ގުޅެމުންނެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ 47 އިންސައްތަ ވޯޓު ހޯއްދަވާއެވެ. އިދިކޮޅުން ދަނީ 30 ގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ވަރަށް ގަދައަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ