Saturday 9th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެޑަމް ފަޒްނާ

ފަޒުނާ ފިރިހެނަކާ ދިމާލަށް: އަހަރެން ބުރުގާ އަޅާނީ ކަލޭ އެޅީމަ!

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު, ބުރުގާ އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މީގެ 10 އަހަރުކުރިން ފަޒުނާ, ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަލީ އަހުސަންއާ ދިމާލަށް "އަހަރެން ބުރުގާ އަޅާނީ ކަލޭ ބުރުގާ އެޅީމާ" މިހެން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަހުސަން އަކީ ރަސޫލަކަށް ވާން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ފަޒުނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޓުވީޓާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފަޒުނާއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ފަޒުނާ ބުރުގާއާ ގުޅޭގޮތުން މިދެއްކި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ޝެއިހް ފަޒްލޫން ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގައި ވާޖިބު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެގޮތަށް ބުނުން ވާނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފަޒުނާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެކަމަނާއަކީ ކޮންމެ ރެއަކު ދަމު ނަމާދުކޮށް ވިތުރި ކުރައްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ