Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އުތުރު ކޮރެއާ

ނޯތު ކޮރެއާއިން ނިއުކްލިއާ ހަމަލާދޭ އާ ސަބްމެރިން އެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ސޯލް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަލް "ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ އެޓޭކް ސަބްމެރިން" ލޯންޗްކޮށް، ކޮރެއާ ޕެނިންސިއުލާ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ޕެޓްރޯލް ކުރާ ފްލީޓާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.
ބުދަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުން ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އެކުލެވޭ ކަނޑުއަޑީގެ އިތުރު އުޅަނދުތަކާއި ސާފޭސް އުޅަނދުތައް ކަނޑުގެ ސިފައިންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
"ސަބްމެރިން ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ޑީޕީއާރުކޭގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އާ ބާބެއް ފެށުން،" އުތުރު ކޮރެއާގެ ރަސްމީ ނަން ކަމަށްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ އިނީޝިއަލްތައް ބޭނުން ކުރައްވައި ކޭސީއެންއޭ އިން ބުންޏެވެ.
އުތުރު ކޮރެއާގެ ތާރީޚީ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ނަމުން ހީރޯ ކިމް ކުން އޯކޭގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ސަބްމެރިން ނަމްބަރު 841 ގެ ހަނގުރާމައިގެ މިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ކަނޑު އަޑީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކިމް ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެއާއިން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސަބްމެރިންތައް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދޭ ސަބްމެރިންތަކަކަށް ބަދަލުކޮށް، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ސަބްމެރިންތައް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.
"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ހަލުވި ކުރިއެރުމެއް ހާސިލްކުރުން ... އެއީ ލަސްނުކުރެވޭނެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރާނެކަމެއް... ދުޝްމަނުންގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅާއި އަސްކަރީ އަމަލުތަކަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ،" އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.
2016 ވަނަ އަހަރު މަދުވެގެން އެއް ސަބްމެރިން ހަދަމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް އެނަލިސްޓުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ވަނީ ކިމް "އޭނާގެ ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްގެ ދަށުން" ކުރިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ނުވާ އަދި އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ސަބްމެރިން އެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރާ ތަން ދައްކާފަ އެވެ.
ސަބްމެރިންގެ ހަތިޔާރުގެ ސިސްޓަމްތައް އޭރުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އަދި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކޮންތާކުން ކަމެއް އަދި ކޮން އިރަކު ކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެނަލިސްޓުން ބުނަނީ އާ އުޅަނދުގެ ފެންނަ ބޮޑުމިނުން އެނގެނީ އެއީ މިސައިލް އުފުލާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމަށެވެ.
އުތުރު ކޮރެއާ އުފެއްދުމުގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މި މަހުގެ ތެރޭގައި ކިމް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން މޮސްކޯއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޯލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖަކާޓާގައި ޗައިނާގެ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ކިއާންގްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ނުރައްކަލަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބެއިޖިންގައި ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ