Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރު އެތެރެކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެ!

އިންތިޚާބަށް މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރު އެތެރެކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މި ޑޮލަރުތައް އެތެރެކުރީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ މިޑޮލަރުތައް ކްލިއަރ ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލާ އާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބެއް ނުދީ ތިބުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސް އިން މިރޭ މީޑިއާ ތަކަށް ފޮނޮވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ އެ ޑޮލަރު ތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކަށް ގެނައި ތަކެތި ކަމަށެވެ.

ބޭންކަކަށް ގެނައި ފައިސާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީއަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ފަންޑު ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ