Monday 26th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ އިތުރުން ތިން ގައުމަކުން ޗައިނާގެ އާ މެޕް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ!

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 90 އިންސައްތަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޗައިނާއިން އެޤައުމުގެ މަޝްހޫރު ޔޫ ޝޭޕް ލައިންގެ މެޕް ދާދިފަހުން ވަނީ އާންމުކޮށްފާ ވާއިރު، އެމެޕްވަނީ އިންޑިއާ ހިމެނޭހެން އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުންވެސް ގަބޫނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޗައިނާގެ މެޕް ގަބޫލުނުކުރާނެކަން އިއުލާން ކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިލިޕީންސް، މެލޭޝިއާ، ޓައިވާން އަދި ވިއެޓްނާމު ހިމެނޭއިރު، އެގައުމުތަކުން ވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ އިތުރުން އިސްތިގުލާލަށް ޗައިނާއިން ކުރާ ދަޢުވާތައް ދައްކުވައިދޭ މެޕް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެއީ ދޮގު މެޕެއް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 90 އިންސައްތަ ހިމެނޭ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޔޫ ސައިޒުގެ ލައިންގެ މެޕް ޗައިނާއިން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ކަނޑުގެ މަގުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ތިން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުފެދޭ ސަރަހައްދެކެވެ.
ފިލިޕީންސުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗައިނާއަށް ގޮވާލާފައިވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އާބިޓްރަލް ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަމަލުކުރުމަށާއި ޒިންމާއަދާކުރުމަށެވެ.
މެލޭޝިއާއިން ބުނީ އެ މެޕާ ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިހުތިޖާޖެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ޗައިނާއިން ބުނަނީ އެ ލައިން ބިނާވެފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ތާރީހީ މެޕްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ މެޕުން ދޭހަކޮށްދެނީ ސަރަހައްދެއްގެ މައްޗަށް އާ ދަޢުވާއެއް އޮތް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.
ޗައިނާގެ ޔޫ ސައިޒްގެ ލައިން ލޫޕްތައް އެގައުމުގެ ހައިނާން އައިލެންޑުގެ ދެކުނުން 1500 ކިލޯމީޓަރު (932 މޭލު) ދުރުގައި ހުންނައިރު، ވިއެޓްނާމް، ފިލިޕީންސް، މެލޭޝިއާ، ބްރޫނާއީ އަދި އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އީއީޒެޑް) އަށް ވަދެ އެވެ.
ފިލިޕީންސްގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ފިލިޕީންސްގެ ސިފަތަކާއި މެރިޓައިމް ޒޯންތަކުގެ މައްޗަށް ޗައިނާގެ އިސްތިގުލާލާއި އިޚްތިޞާޞް ސައްހަކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ކުރި މަސައްކަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.
މެލޭޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކީ ވެސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ނާޒުކު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ މެލޭޝިއާގެ މައްޗަށް އާ މެޕަށް އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.
މި މެޕަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި ޗައިނާއިން އދ އަށް ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވާޝަން ތަކާ ތަފާތު މެޕެކެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ