Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މިސްރު

ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާއާ އެކު ކާރު އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި ޑޯޑީ އަލްފައިދުގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

ލަންޑަން ( އިނގިރޭސިވިލާތް) - 1997 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާއާ އެކު ކާރު އެކްސިޑެންޓްވި ޑޯޑީ އަލްފައިދުގެ ބައްޕަ މިސްރުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އަލް-ފައިދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

މުޙައްމަދު އަލްފާއިދަކީ ލަގްޒަރީ ރީޓެއިލް އަދި މެހެމާންދާރީގެ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. 1929 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މިސްރުގެ އެލެގްޒެންޑްރިއާއަށް އުފަން، އޭނާ މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ 1985 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ގަތް ލޭންޑްމާކެއް ކަމަށްވާ ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އައިކޮނިކް ހެރޮޑްސް ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރުގެ މިލްކުވެރިކަމުންނެވެ. އޭނާގެ ޒަޢާމަތުގައި ހެރޮޑްސް އަކީ ލަގްޒަރީ ގެ މާނައަކަށްވެ، ދުނިޔޭގެ ކްލައިންޓުން ޝައުގުވެރިކުރުވައި، މަތީ ފަންތީގެ ޝޮޕިންގ އެކްސްޕީރިއަންސްތަކުގައި އާ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް 1997 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން މުޙައްމަދު އަލްފައިދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައެވެ. ޕެރިހުގެ ޕޮންޓް ޑި ލް އަލްމާ ޓަނަލްގައި ހިނގި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭނާގެ ދަރިކަލުން ޑޯޑީ އަލް ފަޔާދާއި ޕްރިންސެސް އޮފް ވޭލްސް ޑަޔާނާ ވަނީ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް މަރުވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންވެ، އެތައް ކޮންސްޕިރޭސީ ތިއަރީތަކަކާއި ތަހުގީގެއް އުފެދުނެވެ.
ދަރިފުޅާއި ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމުގައި އަލްފައިދު ހުރީ ކެނޑިނޭޅި އެވެ. އަދި އެ އެކްސިޑެންޓަކީ ހަމައެކަނި އެކްސިޑެންޓެއް ނޫން ކަމަށާއި ރަސްމީ ތަހުގީގަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވި އެވެ. ކެނޑިނޭޅި ޖަވާބު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ އަކީ ޕޮލަރައިޒިން ސިފައަކަށް ވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އިންސާފު ހޯދުމުގައި އޭނާ ދެމިހުންނެވީ ސާބިތުކަމާ އެކީގައެވެ.
2008 ވަނަ އަހަރު ކޮރޯނަރެއްގެ ޖޫރީއަކުން ނިންމީ ޑޯޑީ އަލްފައިދާއި ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާ މަރުވެފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބާރަށް ކާރު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ސަބަބުން ކަމަށެވެ.
މުޅި އުމުރުގައި ވެސް އަލްފައިދަކީ ވަރަށް ހިތްގައިމު އަދި މަޝްހޫރުކަން ބޮޑު ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ އިތުރުން ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރުވި ބޭފުޅެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މެޑިކަލް ރިސާޗްފަދަ އެކި އެކި ޗެރިޓީ މަސައްކަތްތަކަށް އެތައް މިލިއަން ޕައުންޑެއް ހަދިޔާކުރެއްވި އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ