Saturday 9th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސީރިޔާ

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާއެއްގައި ސަރުކާރުގެ ނުވަ ސިފައިން މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަމަލާގައި ސޫރިޔާސަރުކާރުގެ ނުވަ ސިފައިންނާއި ހަޔާތު ތަހްރީރު އަލް ޝާމް (އެޗްޓީއެސް) ގެ ތިން ހަނގުރާމަވެރިން ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހަނގުރާމައިގެ މޮނިޓަރަކު ބުނެފިއެވެ.
މި ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިތުރު 12 ސިފައިންނާއި އެޗްޓީއެސްގެ ދެ ހަނގުރާމަވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ސީރިއާގެ އެތެރޭގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނެޓްވޯކް އޮންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮބްޒަވޭޓަރީން ބުންޏެވެ.
އަލްގައިދާގެ ސީރިއާގެ ކުރީގެ ގޮފިން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެޗްޓީއެސް އިން ހުޅަނގު އުތުރު އިދްލިބް ޕްރޮވިންސްގެ އިތުރުން ޖެހިގެން ހުރި ޕްރޮވިންސްތައް ކަމަށްވާ އަލެޕޯ، ހަމާ އަދި ލަޓާކިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެ އެވެ.
މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަށުގައި ވަޅުލާފައިވާ ޓަނަލްތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮންތައް ގޮއްވާލައި، އެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ 11 ސިފައިން މަރާލާފައެވެ.
އޮބްޒަވޭޓަރީން އޭރު ބުނީ އަންސާރު އަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތާއި ތުރުކީސްތާން އިސްލާމިކް ޕާޓީ (ޓީއައިޕީ) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އިދްލިބް ޕްރޮވިންސްގެ ދެކުނުގައި ކަމަށެވެ.
2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ރަޝިޔާއާއި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ތާއީދުކުރާ ތުރުކީގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފަހައްޓާފައެވެ.
ސޫރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ފެށުނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ބޭރުގެ ބާރުތަކާއި ބޭރުގެ އިސްލާމީ ހަނގުރާމަވެރިން ގެނައުމަށް އޯވަޓައިމް ކުރި ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުމުންނެވެ.
އޭގެ ފަހުން 2011 ވަނަ އަހަރު އެ ހާދިސާ ހިނގި ފަހުން މިހާތަނަށް ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ