Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އުތުރު ކޮރެއާ

އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ބާރުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކިމް ގޮވާލައްވައިފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ބާރުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.
ކިމްގެ މިއަމުރު އައިސްފައިވަނީ ކޮރެއާ ޕެނިންސިއުލާ ކައިރީގައި ވާ ، ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ އޮތް އެންމެ ހަލަބޮލި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތައް ބަދަލުކުރުމަށް އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކޭސީއެންއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.
ނޭވީ ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ކިމް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ، ޖަޕާން އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ގޭންގް ވެރިން" ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެމެރިކާ، ދެކުނު ކޮރެއާ އަދި ޖަޕާނުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ސްޓޭންޑަލޯން ބައްދަލުވުމުގައި، ޗައިނާގެ އިތުރުވަމުންދާ ބާރާއި އުތުރުކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ނުރައްކާތަކާ ގުޅިގެން އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އަސްކަރީ އަދި އިގްތިސާދީ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ތިން ބޭފުޅުން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.
"އެމެރިކާ އާއި އެހެނިހެން ދެކޮޅުވެރި ބާރުތަކުގެ ފަރުވާކުޑަ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ސަބަބުން، ކޮރެއާ ޕެނިންސިއުލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހާޑްވެއާ ކޮންސެންޓްރޭޝަން ސްޕޮޓަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ އޮތް އެންމެ ހަލަބޮލި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޖެ،" ކިމް ވިދާޅުވި އެވެ.
އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ އަދި މިސައިލްގެ ނުރައްކާތަކާ ދެކޮޅަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އުލްޗީ ފްރީޑަމް ޝީލްޑް ހޫނު މޫސުމުގެ ތަމްރީނުތައް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ޕިއޮންޔޮންގް އިން ވަނީ މި ތަމްރީނުތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ރިހާސަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.
ކިމް ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަނގުރާމައިގެ ތައްޔާރީތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެއީ ހަނގުރާމައިގެ ސަމާލުކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް "ވަރަށް ބޮޑަށް" ޒަމާނީ ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.
"ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ސްޓޭޓް ނިއުކްލިއާ ޑިޓެރެންސްގެ ކޮމްޕޯނެންޓަކަށް ޑީޕީއާރްކޭގެ ނޭވީ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި،" ކޭސީއެންއޭ އިން ބުންޏެވެ.
އުތުރު ކޮރެއާގެ މި އިންޒާރާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއާއި އަދި އެމެރިކާގެ އެކުވެރި އެއްވެސް ގައުމަކުން އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ