Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމްޑީޕީ

ޖޭޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި ހުންނެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ސްލޮޓެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައި މެންބާޝިޕް ފޯމު ރޭ ވަނީ ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއާ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ރޭ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވާއިރު ޖޭޕީގައި ހުންނެވި އިރު ވެސް އޭނާ ގެންދެވީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމްއަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ