Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

އުދައަރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މާލެއިން ފެށިގެން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މާލެއިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

އުދައަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން އިރު އޮއްސި 6:00 އާ ހަމައަށް މެޓުން ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އެ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެޓުން ބުނީ މިއަދުގެ އިރު އޮއްސި 6:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެކަމަށާއި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގެ މޫސުން އާއްމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެކަމަށްވެސް މެޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 5 މެލާއި 15 މެލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށާއި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 8 މެލާއި 18 މެލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

މެޓުން އިތުރަށް ބުނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ދެކުނުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެކަމަށާއި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށްގަދަވާނެކަމަށެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނިގޮތުގައި މި ވަގުތުތަކުގައި ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނީ 2 ފޫޓާއި 5 ފޫޓާ ދެމެދުއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ