Friday 22nd Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ލީބިޔާ

ގައްޒާފީ އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް: އިޓަލީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު

ލީބިޔާގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ލީބިޔާގެ ލީޑަރު މުއައްމަރު ގައްޒާފީ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ބޮޑު ގޯހެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ބުދަ ދުވަހު ޓަސްކަނީގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގެ ހަވާސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިޓަލީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިމިއާ އެންޓޯނިއޯ ތާޖާނީ ވަނީ ގައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލައި މަރާލި ފަހުން ލީބިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތައް ސިފަކުރައްވައި ، "ޔަގީނުން ވެސް ފަހުން އައި މީހުންނަށް ވުރެ އޭނާ ރަނގަޅު" ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.
"ގައްޒާފީ މަރާލަން ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. އޭނާ އަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ނުވެދާނެ، އެކަމަކު އޭނާ ނިމުމުން ލީބިޔާ އާއި އެފްރިކާއަށް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުން ތަކެއް އައީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރޯމް އިން ލީޑަރާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ފްލޯއަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށާއި ހާލަތު މާ ބޮޑަށް ސްޓޭބަލް ކަމަށެވެ.
2011 ވަނަ އަހަރު ލީބިޔާގައި ހިނގި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި "ނޯ ފްލައި ޒޯނެއް" އެޅުމުގެ ނަމުގައި ނޭޓޯއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމަވެރިން ގައްޒާފީއަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވެއެވެ.
.ވޮޝިންޓަނާއި އެގައުމުގެ ބައިވެރިން މި މިޝަން ސިފަކުރީ އާންމުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ "އިންސާނީ" މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް، ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައުސް އޮފް ކޮމަންސް އިން ކުރި ތަހުގީގަށް އެނގުނު ގޮތުގައި "އާންމުންނަށް އޮތް ނުރައްކަލަކީ މާ ބޮޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް" ކަމަށާއި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ގައްޒާފީއާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "އިސްލާމްދީނުގެ މުހިންމު އަސާސަކަށް" އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅިގެން ލީބިޔާގައި ވާދަވެރި އެތައް ސަރުކާރެއްގެ މެދުގައި ބައިބައިވެ، އެއިން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ސައްހަކަން ހޯދި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް އެ ފެކްޝަންތައް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނައިރު، އެންމެ ފަހުން އދ.ގެ ތާއީދު އޮންނަ ގަވަމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް އެކޯޑްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ދެ ކޭމްޕަކާއި ޖެނެރަލް ޚަލީފާ ހަފްތާރާއި ލީބިޔާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްއަށް ވަފާތެރި ސިފައިންގެ ދަށުގައި އެ ފެކްޝަންތައް ވަނީ ވަރުގަދަވެފަ އެވެ.
ގައްޒާފީއަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އުތުރު އެފްރިކާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް އަނެއްކާވެސް ފެތުރެމުން ދިޔައިރު، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާއި އަލްގައިދާއާ ގުޅުން ހުރި ޖަމާއަތްތަކުން ލީބިޔާ އާއި އެނޫން ވެސް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރުގަދަ ބާރުތަކެއް ގާއިމްކުރި އެވެ.
އެމެރިކާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕީސް އިން ބުނި ގޮތުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް އެ ގައުމުގައި 1،600 ހަނގުރާމަވެރި ފެކްޝަންތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އިރު، މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ 300 ޓަލައިޑަށް ވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ދެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް، ލީބިޔާގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންދާއިރު، ވާދަވެރި ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 27 މީހުން މަރުވެ، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.
ލީބިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި، ހަމަނުޖެހުންތަކާ މެދު އދ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، ވޮޝިންޓަނުން ވަނީ ލީބިޔާއަށް ދާދި ފަހުން ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި "ހަމަނުޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް" ގޮވާލާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ