Tuesday 16th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އުތުރު ކޮރެއާ

ކިމް ޖޮން-އުން އޭނާގެ އެންމެ އިސް ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އޭނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު މަގާމުން ދުރުކޮށް، ހަތިޔާރު އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމާއި ހަނގުރާމައަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އިތުރުކުރުމަށް އަންގަވައިފިއެވެ.
ޗީފް އޮފް ދަ ޖެނެރަލް ސްޓާފް ޕާކް ސު-އިލް ވަޒީފާގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އެއް ކަމަށްވާ ކޭސީއެންއޭ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރުކަމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖެނެރަލް ރީ ޔޮންގްގިލް ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.
މީގެ ކުރިން ރީ ހުންނެވީ މިލިޓަރީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމުގަ އެވެ.
އަސްކަރީ ލީޑާޝިޕަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ކޭސީއެންއޭ އިން ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. އުތުރު ކޮރެއާގެ ސަރުކާރުން އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަސްއަވަހަށް ބަދަލުކުރެ އެވެ.
ކިމް މި ބަދަލުތައް އިއުލާން ކުރެއްވީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޕިޔޮންގްޔަންގްގެ ސެންޓްރަލް މިލިޓަރީ ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ވެރިކަން ކުރާ ވޯކާސް ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އަދި ހަނގުރާމައަށް ސިފައިން ތައްޔާރަށް ތިބުމަށް އެގައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަތިޔާރާއެކު އިސް އޮފިސަރުން ޑްރިލްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.
ސެންޓްރަލް މިލިޓަރީ ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރީ އަކީ މިދިޔަ މަހު ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގޭ ޝޮއިގޫ ޕިއޮންޔޮންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިއާގެ ސަފީރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ މި މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން ދިފާއީ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ