Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމަކަށް ޗައިނާ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމަކީ ޗައިނާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން ފަތުރުވެރިން އައި ފަތުރު ވެރިން ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ބޮޑުތަނުން މަދުވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ނަމްބަރު 1ގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ޗައިނާއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހު އެކަނި ރާއްޖެއަށް 28،134 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ރަޝިޔާއިން 17،683 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިއިރު، އެ ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 11،963 ފަތުރުވެރިއެކެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރައްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ޖުމުލަ 145،620 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ މަހުގެ ޖުލައި މަހާ އާއި އަޅާކިޔާއިރު، %9ގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،854 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އައިސްފައި ވަނީ 5،644 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި އެންމެ މަދުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 3،879 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް މިލިއަނަކަށް ވުރެ ވަނަ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވެއެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފައިފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ