Tuesday 16th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަސްކަރިއްޔާ

ބާރުގަދަ އަޑުފައްގަނޑަކާއެކު މާލެ މަތިން ހަތަރު އަސްކަރީ ޖެޓް ދަތުރުކޮށްފި

ބާރުގަދަ އަޑު ފައްގަނޑަކާއެކު މާލެ މަތިން ބޭރުގެ އަސްކަރީ ހަތަރު ޖެޓް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޖެޓްތައް ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިފައިވާއިރު އެ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެބޯޓުތައް ދަތުރުކުރީ ވަރަށް ބާރުގަދަ އަޑަކާ އެއްކޮށްކަމަށެވެ.
އެ ޖެޓްތައް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި މާލެ މަތިން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު އަސްކަރީ ޖެޓް އަދި އިތުރު ދެ ފްލައިޓެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން އެއްޗެކޭ ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ