Monday 25th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި އަޅަމުންދާ ބްރިޖެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓުގައި އަލަށް އެޅި ބްރިޖެއް، ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވެނީސް ދެވަނަ ފަރަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޚަގަރިޔާ އާއި ބަގަލްޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓް ގުޅާލުމަށް ހަދަމުން ދިޔަ ބްރިޖު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން އެޅި ގާތްގަނޑަކަށް 100 ފޫޓު މީޓަރުގެ މި ބްރިޖު އަޅާފައިވަނީ ކޯރެއް ހުރަސްކޮށެވެ. މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުންވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެ ބްރިޖް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު-ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ބްރިޖް ވެއްޓުނު ސަބަބު އެނގޭނީ ތަހުގީގަށް ފަހު ކަމަށާއި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބްރިޖް ވެއްޓުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެފަހަރު އެ ބްރިޖު ބޭނުން ނުކުރެވެނީސް ބްރިޖުގެ ތަނބުތަކުގައި ރެނދުލާ އެ ބްރިޖު ވަނީ ކޯރުތެރެޔަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް 2017 ގައި ނިމުނު ނަމަވެސް ބްރިޖުގައި ރެނދެއް ހުރުމުން މިހާތަނަށް ހުރީ ބޭނުން ނުކޮށެވެ.

އިންޑިއާގައި މިގޮތަށް ބްރިޖުތައް ވެއްޓުމަކީ ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުވެސް ހުޅުވިތާ ފަސްދުވަސް ނުވެ އިންޑިއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި 100 އެއްހާ މީހުން ގެއްލި 60 މީހަކު މަރުވިއެވެ. އެ ބްރިޖަކީ 754 ފޫޓުގެ ދިގު ބްރިޖެކެވެ. މި ބްރިޖް ވެއްޓުނީ މަރާމާތުކޮށްގެން ހުޅުވިތާ ފަސް ދުވަސް ނުވަނީސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ