Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސްޓެލްކޯ

ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއް އަދި ދެވަނަ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ސްޓެލްކޯއިން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުންނާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ވެސް ކަރަންޓު ދިޔަ ކަމަށާއި ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކާ ދިމާލުން ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި މައި ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކޭބަލް މަރަމާތުކޮށް ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަކަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ކަރަންޓު ދިއުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދޭކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ