Friday 22nd Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމްއެމްއޭ

ޑިޖިޓަލް ރުފިޔާ އުފެއްދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާގެ 94 ޕަސެންޓު ހުރީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް "ޑިޖިޓަލް ރުފިޔާ" އެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި ލެވެލްތަކުގައި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ފޯރަމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު އިމާދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންއަށް ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް ޓެންނޮލޮޖީ (ފިންޓެކް) އިތުރަށް ފުޅާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ މާލީ ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކްރިޕްޓޯ އާއި އެ ނޫން ވެސް ޑިޖިޓަލް ފައިސާއާ އެކު ކަމަށާއި އެއާ އެކު ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ފައިސާ ހޯދުމުގައި އީޖާތީ އާ ގޮތްތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިވެ، މާލީ ދާއިރާ އެހެން ލެވެލްއަކަށް ފުޅާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި ފިންޓެކްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް ފަހި ކުރުމަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ގަވައިދުތައް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ