Wednesday 31st May 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެކްސިޑެންޓު

ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ހައިވޭ މަތިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ ރޭ 12:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހައިވޭގައި ސައިކަލެއް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެކްސިޑެންޓްވުމާއެކު އޭނާ ޓްރީޓޮޕަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ