Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް

ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަކޮށްލަން 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި ރޭވިކަން އެފްބީއައިއިން ހާމަކޮށްފި

ބީބީސީ (26 މެއި) - 1983 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އިންޒާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެފްބީއައިއިން އަލަށް އާންމުކުރި ލިޔުންތަކަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އިން އަލަށް އާންމުކުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 1983 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވި އެވެ.
މިދިޔަ އަހަރު ރާނީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެފްބީއައި އިން ވަނީ މަރުހޫމް ރާނީ އެމެރިކާއަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގެ ތަފްސީލު ލިޔެފައިވާ ފައިލްތައް ޑިކްލެސިފައިކޮށް، އެކަމަނާގެ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ސަލާމަތީ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފަ އެވެ. އެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ރާނީގެ ދަތުރުތަކުގައި އަކަމަނާގެ ހިމާޔަތުގައި އެހީތެރިވެދިން އެފްބީއައި އިން އަޔަލޭންޑްގެ ރިޕަބްލިކަން އާމީ (އައިއާރުއޭ) ގެ އިންޒާރުތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެވެ.
މި ރޭވުން ހާމަވީ ސެން ފްރެންސިސްކޯގެ ފުލުހަކު އަޔަލޭންޑްގެ ޕަބެއްގައި އޭނާއަށް އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ. އެ އޮފިސަރު ބުނީ އެ ތަނުގައި ބައްދަލުވި މީހަކު ބުނީ އުތުރު އަޔަލޭންޑްގައި ރަބަރު ވަޒަނަކުން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ބަދަލު ހިފުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އާއި ޕްރިންސް ފިލިޕް ކެލިފޯނިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 1983 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އެމީހާ ވަނީ ރާނީ އެލިޒަބަތު އަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.
ރާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އޭނާ ވަނީ ދެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިކަމަށް އެފްބީއައިގެ ލިޔުންތަކުން ހާމަވާއިރ، ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ގޯލްޑަން ގޭޓް ބްރިޖުން އެއްޗެއް ރޯޔަލް ޔޮޓް ބްރިޓަނިއާ އަށް ވައްޓާލުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކަށް ރޭވީ އޭގެ ދަށުން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ނުވަތަ ޔޯސެމިޓް ނޭޝަނަލް ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ރާނީ އަށް ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
އެ އިންޒާރަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ވަނީ ޔޮޓް ކައިރިވާ ވަރަކަށް ގޯލްޑަން ގޭޓް ބްރިޖުގައި ހިނގާ މަގުތައް ބަންދު ކުރަން ރާވާފަ އެވެ. ރާނީ ޔޯސެމިޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެޅި ސީދާ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ސާފުނުވި ނަމަވެސް އެ ދަތުރުފުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ. އެ އިންޒާރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ ތަފްސީލެއް އެފްބީއައި އިން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.
102 ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކެޝް ދާދި ފަހުން ވަނީ އެފްބީއައިގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާ ވޯލްޓަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެދަށުން އެދުނު އެދުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މަރުޙޫމް ރާނީ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ގިނަ ފަހަރަށް ހިނގާފައިވަނީ އުތުރު އަޔަލޭންޑްގައި ހިނގި ގަޑުބަޑުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ ދުވަސްވަރަކީ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮޑުވި ދުވަސްވަރެކެވެ.
މީގެ ކުރިން ރާނީ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތައް ވެސް އެ ފައިލްތަކުން ހާމަވެ އެވެ. 1976 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ބައިސެންޓެނިއަލް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުޑަ ބޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް ރާނީގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
އެފްބީއައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ރާނީއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތައް ދެނެގަތުމުގައި އެ އިދާރާއިން ސަމާލުކަން ދެމުންދިޔަ ކަމެވެ. 1979 ވަނަ އަހަރު މީރާއިން އޭނާގެ ދެވަނަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ލޯޑް މައުންޓްބެޓެން އަވަހާރަކޮށްލުމުން ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރަށް ބޮޑުވި އެވެ.
1989 ވަނަ އަހަރު ރާނީ ކެންޓަކީއަށް ކުރެއްވި އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން އެފްބީއައިގެ އެތެރޭގެ މެމޯއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ "އިނގިރޭސި ރަސްކަމުގެ ނިޒާމަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އަޔަލޭންޑްގެ ރިޕަބްލިކަން އާމީ (އައިއާރުއޭ) އިން އަބަދުވެސް އެބައޮތް" ކަމަށެވެ. މި މެމޯގައި ގޮވާލާފައިވަނީ ބޮސްޓަން އާއި ނިއުޔޯކަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނައާ ދެކޮޅަށް މީރާގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިދާނެ އިންޒާރުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކެންޓަކީގެ ލޫއިސްވިލްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
އަސް ރޭހަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މަރުހޫމް ރާނީ ވަނީ ކެންޓަކީ ޑާބީ ފަދަ އިކުއެސްޓްރިއަން ހައިލައިޓްތައް ބަލާލުމަށް އެތައް ފަހަރަކު ކެންޓަކީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. 1991 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޖޯޖް އެޗް ބުޝްއާ އެކު ބާލްޓިމޯ އޮރިއޯލްސްގެ ބޭސްބޯޅަ މެޗެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. އެފްބީއައި އިން ސީކްރެޓް ސާވިސްއަށް އެންގީ "އަޔަލޭންޑްގެ ގްރޫޕްތަކުން" ދަނޑުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ އެއް ގްރޫޕަކުން މެޗަށް ގްރޭންޑްސްޓޭންޑް ޓިކެޓްގެ ބޮޑު ބްލޮކެއް ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
މި ހަފްތާގައި އާންމުކުރި ރެކޯޑްތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު ރެކޯޑްތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް އެފްބީއައި އިން އެންބީސީ ނިއުސްއަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ރެކޯޑްތައް ޝާއިއު ކުރުމަށް ވަކި ޓައިމްލައިނެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ