Saturday 13th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ރަޝިޔާ އާއި އީރާނުން ވިޔަފާރީގައި އަމިއްލަ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރަނީ

އީރާނާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު އޮންނަ އިގްތިސާދީ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ޑި-ޑޮލަރައިޒޭޝަނަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ދެ ގައުމުގެ ގައުމީ ފައިސާ އާބާދީތަކުގައި ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.
އޭޝިއަން ކްލިއަރިން ޔޫނިއަން (އޭސީޔޫ) ސަމިޓް ކުރިއަށްދާ ތެހެރާނަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިޔާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ވެރިޔާ އެލްވީރާ ނަބީއުލިނާ އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ރިޒާ ފަރުޒިންއާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ފަރްޒިން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިޔާ އެލްވީރާ ނަބީއުލީނާއާ އެކު ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި އުފެއްދުންތެރި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު ކަމަށެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުންތަކުގައި ގައުމީ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި ބައިލެޓަރަލް ސެޓްލްމަންޓްގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމުގައެވެ.
އީރާނުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ އީރާނާއި ރަޝިއާގެ ބޭންކިން އަދި މަނިޓަރީ ދާއިރާގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ޖެހޭ ކަން ނަބީއުލީނާ ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަށެވެ.
މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަޝިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް، ވީޓީބީގެ ބްރާންޗެއް އީރާނުގައި ހުޅުވިއިރު، މިއީ އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކްގައި ހިދުމަތް ދޭ ފުރަތަމަ ރަޝިއާ ބޭންކެވެ.
ސެންޓްރަލް ބޭންކަރުންގެ މެދުގައި މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި މިވަނީ ރަޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އެލެގްޒެންޑާ ނޮވަކް ދާދި ފަހުން އިރާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އީރާނުގެ މީޑިއާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރަޝިއާ-އީރާނުގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތަ މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގައުމީ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ.
ދާދި ފަހުން އީރާނުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އަސްގަރު ޝަލްބަފްޔާން ވަނީ ވެސްޓަން ވިސާ އާއި މާސްޓާކާޑުގެ ބަދަލުގައި ރަޝިއާގެ މީރު ޕޭމަންޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުރިހާ ޕްރިލިމިނަރީ އެގްރީމެންޓެއް މޮސްކޯ އާއި ތެހެރާނުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާ-އިސްލާމިކް ވޯލްޑް: ކަޒާންފޯރަމްގައި އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.
ހުޅަނގުގެ އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު މޮސްކޯ އާއި ތެހެރާނުން އަންނަނީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންނެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ 4.6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އީރާނަށް އެތެރެވާ ރަޝިއާގެ މީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ އިރު، ދަތުރުފަތުރުކުރުން ފަދަ ގިނަ ދާއިރާތަކުން ދެ ގައުމުން ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ