Thursday 8th Jun 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް އިން ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ބަލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުދާ އަށް!

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހުރިހާ ހަރަދަކާއެކު ދެ މީހަކަށް އިސްތަންބޫލްގައި އޮންނަ ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗް ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ފަރާތް ގުރުއަތުން ހޮވައިފިއެވެ.
މި ޕްރޮމޯޝަން އިން ހޮވުނު ފަރާތަކީ ހުދާ ހުސެއިން ހަބީބެވެ.
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ މާސްޓަރކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މާސްޓަރކާޑަކީ ޔޫއެފްއާ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އެވެ. ބީއެމްއެއް އަކީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރކާޑުގެ ޕްރިންސިޕަލް މެންބަރެކެވެ. ބީއެމްއެލް އިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރކާޑު ޑެބިޓް، ކްރެޑިޓް އަދި ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ދޫކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ