Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެގޭގައި ހުރި އުއްބަތިއަކުން ކޮޓަރިތެރޭގައި ރޯވެގެންނެވެ. އަނިޔާ ވެފައިވަނީ އަންހެނަކާއި 3 ކުދިންނަށެވެ.

އަދި އެ އެންމެންނަށް މިހާރު ދަނީ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އެގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވަނީ އާންމުންގެ ބައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސިފައިން ގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސް އިން ދަނީ މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ