Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސްރީލަންކާ

ސްރީލަންކާގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެހީދޭ ޤައުމުތަކުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ސްރީލަންކާގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމަށް މާލީ އެހީދޭ ގައުމުތަކުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 1100 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުން ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިހަފްތާގެ ފަހުކޮޅު ގްރޫޕް އޮފް ސެވަން (ޖީ7) ގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ މާލީ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.
މިދިޔަ މަހު ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވީ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާ އާއި ޕެރިސް ކްލަބް އޮފް ކްރެޑިޓާސް އާ އެކު އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި އަދި ސްރީލަންކާއަށް އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓާ ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާއާ ވަކިވަކިން މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.
1948 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުން މިނިވަންވި ފަހުން ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މާލީ ކާރިސާގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު 22 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އެ ޖަޒީރާ ގައުމަށް އައިއެމްއެފްގެ ލޯނެއް ލިބުނީ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
މިފަހަކަށް އައިސް ސްރީލަންކާގެ ދަރަންޏަކީ އެގައުމުގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކޮށް، އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަމާ މެދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފަ އެވެ.
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ޖީޑީޕީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 105 އިންސައްތައަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 60 އިންސައްތައިގެ ރިކޮމެންޑެޑް ލިމިޓަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ. ޤައުމުގެ ދަރަނި އެންމެ ބޮޑަށް ހިނގާފައިވަނީ ބޭރުގެ ދަރަންޏާއި އެތެރޭގެ ދަރަނި އެއްކޮށް، މުޅި ދަރަނީގެ ބުރަބޮޑުވުމުގައި މި ދެދަރަނިވެސް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.
ދަރަނި ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު، ތައުލީމާއި ސިއްހީ ދާއިރާ ފަދަ މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް އިންވެސްޓްނުކުރުމުގެ އިތުރުން ނުދައްކާ ހުރި ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުވުން ހިމެނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއާ މެދު ވެސް ކަންބޮޑުވުން އުފެދި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ލަންކާއަށް ލޯނު ނަގަން އިތުރު ދަތިތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.
މި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދަރަނީގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ފަދަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، މިހާރު ހުރި ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ