Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ސައުދި އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު!

ސަޢުދި އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވާ 43 ވަނަ ކިންގް އަބްދުލްއަޒީޒު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ މުބާރާތަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާގައި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

އެ މުބާރާޔުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ލިބިފައިވަނީ ދެ ފުރުސަތެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއީ:

  • 1. ޤުރުޢާން އެއްކޮށް ހިފްޒުކޮށްފައިވުމާއެކު، ރިވާޔަތާއި ދިރާޔަތާއެކު ޝާތިބިއްޔާ އާއި ތައީސީރުގެ މަގުން ތަވާވުރުވެގެންވާ 7 ޤިރާއަތަށް ކީރިތި ޤުރުޢާން ތަޖުވީދުގެ މަގުން ކިޔަވަން އެނގުން
  • 2، މުޅި ޤުރުޢާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު ޤުރުޢާނުގެ މުފްރަދާތުތަކުގެ ތަފްސީރު އެނގުން
  • 3، މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު ކީރިތިޤުރުޢާން ތަޖުވީދުގެ މަގުން ކިޔެވުން
  • 4، ވިދިވިދިގެން (ތަރުތީބުން) 15 ފޮތް ހިތުދަސްކޮށްފައިވުމާއި އެކު ތަޖުވީދުމަގުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ އެ މުބާރާތުގައި ކުރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވެނީ ހަމައެކަނި 25 އަހަރު ނުވާ ފިރިހެނުންނަށްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަތަކުން ސިޓީ އާއި ވަނަވަރު، އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޝަރުތު ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 13:30 ގެ ކުރިން ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ދެ ބައިވެރިން ހޮވާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތައް އެ މަރުކަޒުން އިމްތިޙާނު ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ