Monday 25th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ

ހިންމަފުށި ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހިންމަފުށި ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ މިރޭ 18:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ހިންމަފުށި ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުން ރޯވީ އެރަށު ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ކަމަށާއި އަލިފާން މިހާރު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ޙާދިސާގައި ލޯންޗު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ އަނދައިފަ އެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ