Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކ.ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ވޯޓު ލައިފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި އެ ދާއިރާގެ ތިން ރަށްކަމަށްވާ ގުރައިދޫ، ގުޅި އަދި މާފުށީގެ އިތުރުން މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 3،423 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ތިން ރަށަކީ ކ.ގުރައިދޫގެ އިތުރަށް ގުޅިއާއި މާފުށްޓެވެ. އެ ތިން ރަށުގައި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވާއިރު މާލޭގައިވެސް މިހާރު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުންވަނީ ފަށާފައެވެ. ވޯޓުލުން މިއަދު ހަވީރު 16:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

ވާދަވެރިކަން ބޮޑު މި އިންތިޚާބުގައި ތިން ޕާޓީއަކުން ވާދަކުރާއިރު އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވަނީ އިބްރާހީމް ޝާޒެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްއިން އެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާގެ ކޮއްކޮ ޙުސައިން ރިޒާ ވާދަކުރައްވާއިރު، އެމްއެންޕީން ވާދަކުރައްވަނީ އަލީ އަރީފެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 12:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ މީހުންގެ ހިސާބުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ އާންމުކޮށް ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1،097 މީހުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 566 ފިރިހެނުންނާއި 531 އަންހެނުންނެވެ. މި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ 67.95 އިންސައްތަ މީހުން މެންދުރު ކުރިން ވޯޓުލާފައިނުވެއެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ އެ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް ރިޒާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްފަހުން އެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އަވަހާރަވުމުންނެވެ.


ރިޒާއަކީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކަށްވާއިރު އޭނާވަނީ 3 ފަހަރެއްްގެ މަތިން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް ބާއްވާ މި ބައި-އިލެކްޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޕާޓީކަމަށްވާ ޕީޕީއެމްއާއި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު އިންތިޚާބެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ