Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރިސޯޓު

ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަންފަށައިފި

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން އަންނަ އެފަތުރުވެރިޔާ ގެއްލުނު ކަމަށް ބެލެވެނީ ފީނަން ދިޔަފަހުން ކަމަށް އެމްއެމްޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެ ފަތުރުވެރިޔާއަކީ ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އަމީންގިރި އެންޑް ސްޕާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިއެކެވެ.

އޭނާ ގެއްލުނުކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ފީނައިގެން އެމީހާ ފެނޭތޯ ބެކުމުގެ މަސައްކަތް އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރިސޯޓުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ