Wednesday 31st May 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ސޯލިހް

މަޑުކޮށްގެން މި ހުރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް: ރައީސް އިބްރާހިމް

މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެމަނިކުފާނުގެ ރިކުއެސްޓަށް ކޮންމެވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޖަވާބެއް ލިބޭތޯ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭ އިން މިއަދު މުލިޔާގޭގައި ރައީސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ޖޭޕީއިން އެމްޑީޕީ އާއެކު ކޯލިޝަން ނެހެދި ނަމަވެސް އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭއާއެކު އިންތިހާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަދާލަތާއި އެމްޑީއޭއާއެކު ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ފެށުމާއި މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެ ތިން ޕާޓީ ގުޅިގެން ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ އަލީގައި އާ ކޯލިޝަންގެ އަމާޒަކީ އެއްބުރުން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުން. އެކަމުގެ ވަރާށް ބޮޑު އުންމީދެއް އަދި ޔަގީންކަން އެބައޮތް،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއާރްއެމް އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ކޯލިޝަނާ ގުޅެން ރަސްމީކޮށް ދައުވާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވަކި ކެނޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރަސްމީ ޖަވާބެއް ލިބެންދެން މަޑުކޮށްލައިގެން ހުންނެވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތާއީދު ލިބިއްޖެ ނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވަރަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި މިހާރު ކޯލިޝަންގައި ތިބި ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޕީ އާއި ޖޭޕީއިން ވަނީ ވަކިން ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އަދާލަތާއި އެމްޑީއޭއިން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ނިންމައިފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ