Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފިޠުރު ޒަކާތް

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން ފިތުރު ޒަކާތްދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުތަކަކީ:

  • - އާދައިގެ ހަނޑޫ - 12 ރުފިޔާ
  • - އާދައިގެ ފުށް - 12 ރުފިޔާ
  • - އާޓާ ފުށް - 75 ރުފިޔާ
  • - ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ - 84 ރުފިޔާ
  • - ރަތް ހަނޑޫ - 99 ރުފިޔާ
  • - ބާސްމަތީ އާދައިގެ ހަނޑޫ - 84 ރުފިޔާ
  • - ބާސްމަތީ މޮޅު ހަނޑޫ - 100 ރުފިޔާ
  • - ބާސްމަތީ އެންމެ މޮޅު ހަނޑޫ - 125 ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ، ތިމާ އާއި ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން އީދު ވިލޭރެއާއި އީދު ދުވަހު ކާނޭތަކެތި ހުރެފައި އިތުރަށް ހުރި އެއްޗަކުން ތިމާ އާއި ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ފަގީރުންނަށް ދިނުން ފަރުޟް ކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ފިތުރު ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ވަގުތަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާއެކުއެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވެގެން ވަނީ، އޮއްޓަރުހުރި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ކަމަށްވާ ހަނޑޫ، ގޮދަން، ބިންބި، ކުދިބަތް ފަދަ އާއްމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ