Thursday 8th Jun 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އޮފީހުގައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީންވަނީ އެ ޕާޓީ އިސްވެ އޮވެ އެކުލަވައިލާ ކޯލިޝަނަކާއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނަން ނިންމާފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކޯލިޝަނެއް އެކުލަވައިލުމުގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި އިޚުތިޔާރެއް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ދީފައިވެއެވެ.

މިއަދު ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބައްދަލުކުރިއިރު މީގެ ކުރިން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް/ ކޮންގުރެސް ކޯލިޝަނުންވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އޭގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީންވެސްވަނީ ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަން ފެއްޓެވުމާއެކު ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްވެރިންވަނީ ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ