Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއާއި، އިސް ގާޒީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގާޒީންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނުގައި، އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ގާޒީން އޭޕްރީލް 3، ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން އެ ކޮމިޝަންގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 49،300ރ. ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 31،000ރ. އާއި ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ 15،000ރ. އަދި ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 3،300ރ. އެވެ.
އަދި މެޑިކަލް އެލަވަންސާއި ފޯނު އެލަވަންސް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އިސް ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އިއްޔެ ޖޭއެސްސީން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ވެސް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބެންޗުން މަގާމެއް ހުސްވީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަކީލް، ހައި ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެހެންވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން ޖޭއެސްސީން ވަގުތުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ