Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ޕާކިސްތާނާއެކު ކުޅޭމެޗްގެ ސްކޮޑުން ދަގަނޑޭއަށް ފުރުސަތު ދީފި

މިއަހަރު ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ޓީމުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިގެން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

މި ހަފުތާގެ އަންގާރު ދުވަހު ރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާން ކުޅޭ އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ލ. ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ފީފާ އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކްގައި ކުޅެވޭނެ މެޗަކަށްވާއިރު، މި މެޗަކީ ފީފާ ރޭންކިންގައި ގުނާނެ މެޗަކަށްވާނެއެވެ.

ގައުމީ ސްކޮޑުގައި އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދަގަނޑޭ ހިމަނަން ގައުމީ ކޯޗް ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ ނިންމާފައި މިވަނީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ މިގައުމަށް ކޮށްދިން މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ޖާޒީގައި 100 މެޗު ހަމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނު މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑު:

 • - ގޯލްކީޕަރުން:
 • * ހުސެއިން ޝަރީފް
 • * ހަސަން އަލީފް އިބްރާހިމް
 • * ޔޫސުފް މީސަމް
 • - ޑިފެންޑަރުން:
 • * ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) / ކެޕްޓަން
 • * ހުސައިން ސިފާއު ޔޫސުފް (ކްރޯ)
 • * އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް)
 • * ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި)
 • * ހަސަން ޝިފާޒް
 • * ޝިފާން ހަސަން
 • * ހުމައިދު ހަސަން
 • * އަހުމަދު މާއިޝް ރަޝީދު
 • - މިޑްފީލްޑަރުން:
 • * އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ)
 • * އަހުމަދު ބައްސާމް މުހައްމަދު (ބައްކު)
 • * އިބްރާޙީމް އައިސަމް
 • * ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް)
 • * ނިޝާމް މުހައްމަދު ރަޝީދު (ޕޮގްބާ)
 • * ހަސަން ސުފިޔާނު
 • * މުހައްމަދު އިރުފާން
 • ފޯވަޑުން:
 • * ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)
 • * ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު)
 • * އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
 • * ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ)
 • * މުހައްމަދު ސަހާއު (ބޭލް)

މިފަހަރުގެ ގައުމީ ސްކޮޑުގައިވެސް ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނުން ރިކަވާ ވަމުން އަންނަ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) ހިމަނާފައިނުވެއެވެ.

އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ފުޓުބޯޅަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ނުބާއްވާތާ ހަތްމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ