Thursday 23rd Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ސޯލިހް

ޖޭޕީއާއެކު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ރައީސް އިބްރާހިމް މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އާ އެކު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑޕޫ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު މުލިއާގޭގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގާތްގަނޑަކަޑަށް 50 މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރު ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ދައުވަތު ޖޭޕީއަށް ދީފައިވަނިކޮށް ޖޭޕީން ނިންމީ އިންތިހާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރުމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިމްރާހިމް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޖޭޕީއާއެކު ކުރިއަންދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެއިތުރަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު ވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސަރުކާރުން މިފަދަ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީއާ ނުލާ ވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމަށް އެއްވެސް ގޮންޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

9 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ވަކިން ވާދަކުރުމަށް ނިންމާ އެކަން އިއުލާނު ކުރުމާއެކު، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން ޖޭޕީއަށް ދީފައިވާ ސްލޮޓްތައް ހުސްކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. ޖޭޕީ ތަމްސީލު ކުރާ ތިން މިނިސްޓަރުން މި ސަރުކާރުގައި ތިއްބަވައެވެ.
މި ކަމާ ގުޅިގެން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
މި ސަރުކާރާ އެކު މިހާތަނަށް ކޯލިޝަން ހަދާފައިވަނީ އެމްޑީއޭ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއެވެ. މި ދެޕާޓީއަކީ ވެސް ނިސްބަތުން މަދު އާންމު މެމްބަރުން ތަމްސީލް ކުރާ ދެޕާޓީކަން އިލެކްޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ