Thursday 18th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކ.ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށްފި

ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ 3 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެނޑިޑޭޓު ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށްފިއެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވީ އެ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގައި ފާއިތުވި 3 ދައުރު ހުންނެވި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނިކޮށް އަވަހާރަވުމުންނެވެ. ރިޒާ އަވަހާރަވުމުން އެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 3 ޕާޓީންނެވެ. އެއީ ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީއާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި އެމްއެންޕީންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވަނީ އިބްރާހީމް ޝާޒު އަދި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވަނީ އިބްރާހީމް ރިޒާގެ ކޮއްކޮ ހުސައިން ރިޒާ އަދި އެމްއެންޕީން ވާދަކުރައްވަނީ އަލީ އާރިފެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ގުރައިދޫ ބޭފުޅުންނެވެ.

މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 ލިބިވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓު ހުސައިން ރިޒާއަށެވެ. ދެވަނަ ނަންބަރު ލިބިވަޑައިގަތީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް ޝާޒަށްކަމަށްވާއިރު ތިންވަނަ ނަންބަރު ލިބިވަޑައިގަތީ އެމްއެންޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު އަލީ އާރިފަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހުސްވެގެން ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނަކީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޙުސައިން ވަޙީދު އަވަހާރަވެ އެ ގޮނޑި ހުސްވުމުން ބޭއްވި އިންތިޚާބެވެ.

އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި މުހައްމަދު ރަޝާދެވެ. ރަޝާދަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް އެ ދާއިރާގައި ސަރުކާރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އައު މަޝްރޫޢުތައް އިއުލާނުކޮށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އައު ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އިއުލާނުކުރިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ